Ing. Jana Kučerová Jana, CSc.Katedra inženýrské informatiky * Stavební fakulty * ČVUT v Praze