foto Doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.


Katedra inženýrské informatiky * Stavební fakulta * ČVUT v Praze