Informace ke zkouškám -- Jiří Demel

Zkoušené předměty a termíny:

Zkoušky TG (teorie grafů) vypisuji v KOSu
Zkoušky z dalších předmětů (např. POS, BPS, YKOP, YNAA) je třeba domluvit zvlášť.

Přihlášky:

Vlastní zkouška:

Obecné info: