katedra inženýrské informatiky
- autorizovaný software
Ing. Jiří Kaiser

Doplňování chybějících hodnot v kategoriálních datech

autor:
popis programu:

Program slouží pro doplňování chybějících hodnot v kategoriálních datech metodou nejčastějšího výskytu a pomocí asociačních pravidel. Doplnění funkcionality a změny v jednotlivých verzích jsou popsány v manuálu.

stažení souborů:
softwarové vybavení:
instalace & odinstalace:
licence:

Softwarový produkt vystavený na této webové stránce je k dispozici zdarma k volnému použití na základě těchto licenčních podmínek.

Za softwarový produkt je považován pouze program obsažený v zip-archivu, který je k dispozici ke stažení na této webové stránce.

Kdokoliv, kdo použije tento softwarový produkt, stává se jeho uživatelem a zároveň se zavazuje dodržet tyto licenční podmínky v plném rozsahu. Uživatel je povinen zabezpečit dodržení těchto licenčních podmínek i případnou třetí osobou, pokud tato má přístup k tomuto softwarovému produktu.

Je zakázáno oprávnění získaná k používání tohoto softwarového produktu prodávat nebo pronajímat. Je zakázáno přistupovat k funkcím programu jakýmkoli jiným způsobem než pomocí Microsft Excel. Přístup ke kódu programu je chráněn heslem a je zakázáno tento kód zobrazovat nebo upravovat. Je zakázáno pozměňovat informace související s autorem, jeho pracovištěm nebo licenčními podmínkami. Produkt nelze zahrnout do jiného softwarového balíku ani šířit produkty takto vzniklé bez souhlasu autora.

-------------------------------------------------

Softwarový produkt je poskytován bez jakékoli záruky. Autor nenese odpovědnost za případné škody či ztráty způsobené používáním tohoto softwarového produktu.

Tyto licenční podmínky jsou závazné a musí být dodrženy. Jakákoliv činnost ze strany uživatele, jež by byla v rozporu s těmito licenčními podmínkami, vede k ukončení platnosti tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen ukončit užívání tohoto softwarového produktu bez jakýchkoliv výjimek.
copyright 2010
ČVUT - FSV - katedra inženýrské informatiky
kontaktní e-mail