foto Doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.

inženýrské informatiky , Stavební fakulta , ČVUT v Praze


Otázky a seznam doporučené literatury ke zkouškám.