<HTML> <HEAD> <TITLE> Sora Miroslav, Ing.CSc. </TITLE> </HEAD> <BODY> <H1> Sora Miroslav, Ing.CSc. </H1> <UL> <LI> mstnost: B414</LI> <LI> telefon: 2 2435 4508</LI> <LI> e-mail: <A HREF="./caught_red-handed.html" </A>sura (na serveru) fsv.cvut.cz </A> </LI> </UL> <HR> <!-----------------------------------> <UL> <!-- <LI><A HREF="http://kix.fsv.cvut.cz/rozvrhy/sura.htm"> Rozvrh na tento semestr </A></LI> --> <LI><b>Seznam pYedmeto, u nich~ jsem zodpovdnm u itelem a/nebo je u m </b> <!-- UL> <LI><A href=""></A> K128INSS</A> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Informa n systmy - S </LI> <LI><A href=""></A> K128DASY</A> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Databzov systmy </LI> <LI><A href=""></A> K128XJAV</A> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Java - programovac jazyk </LI> <LI><A href=""></A> K128XDSM</A> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Digitln a systmov modely v praxi</LI> <LI><A href=""></A> K128INSY</A> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Informa n systmy </LI> <LI><A href=""></A> K128XFDB</A> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Databzov systmy - freeware </LI> <LI><A href=""></A> K128FPM </A> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Finan n a pojistn matematika </LI> <LI><A href=""></A> K128TRK </A> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Teorie Yzen a kybernetiky </LI> <LI><A href=""></A> K128YIND</A> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Computer Use Fundamentals </LI> </UL --> <table cellpadding="5" cellspacing="3"> <tr><td>*</td><td><A href=""></A></td><td><A href="./INSS ZS 2009-10"> K128INSS</A> </td><td> Informa n systmy - S </td></tr> <tr><td>*</td><td><A href=""></A></td><td><A href="./DASY ZS 2009-10"> K128DASY</A> </td><td> Databzov systmy </td></tr> <tr><td>*</td><td><A href=""></A></td><td> K128XJAV</A> </td><td> Java - programovac jazyk </td></tr> <tr><td>*</td><td><A href=""></A></td><td> K128XDSM</A> </td><td> Digitln a systmov modely v praxi </td></tr> <tr><td>*</td><td><A href=""></A></td><td><A href="./INSY ZS 2009-10"> K128INSY</A> </td><td> Informa n systmy </td></tr> <tr><td>*</td><td><A href=""></A></td><td> K128XFDB</A> </td><td> Databzov systmy - freeware </td></tr> <tr><td>*</td><td><A href=""></A></td><td><A href="./FPM_2010"> K128FPM </A> </td><td> Finan n a pojistn matematika </td></tr> <tr><td>*</td><td><A href=""></A></td><td> K128TRK </A> </td><td> Teorie Yzen a kybernetiky </td></tr> <tr><td>*</td><td><A href=""></A></td><td> K128YIND</A> </td><td> Computer Use Fundamentals </td></tr> <tr><td>*</td><td><A href=""></A></td><td><A href="./MMTS2010"> K128MMTS</A> </td><td> MMTS </td></tr> </table> </LI> </UL> <HR> <!-----------------------------------> <UL> <!-- <LI><A HREF="http://kix.fsv.cvut.cz/rozvrhy/sura.htm"> Rozvrh na tento semestr </A></LI> --> <LI><b>Software, autorizovan </b> <table cellpadding="5" cellspacing="3" > <tr valign="top"> <tr><td>*</td><td><A href="./ASW_2008/ASoftware2008.html"><!--/A></td> <td-->msbCharset</A> </td> <td>Balk javovskch tYd pro pYevody, kdovn a dekdovn znakovch sad, v etn znakov sady Kamenickch</td></tr> <tr><td>*</td><td><A href="./ASW_2010/ASoftware2010-JSON.html"><!--/A></td> <td-->MCDA Json</A> </td> <td>C# knihovny tYd pro prci s daty v Json formtu, kodry a dekodry, formtovn.</td></tr> <tr><td>*</td><td><A href="./ASW_2010/ASoftware2010-MCDA.html"><!--/A></td> <td-->MCDA</A> </td> <td>C# knihovny tYd pro lohy vcekriteriln optimalizace, ukzkov aplikace.</td></tr> <tr><td>*</td><td><A href="./ASW_2011/ASoftware2011-EaUVControls.html"><!--/A></td> <td-->EaUVControls</A> </td> <td>C# knihovny tYd vizulnch ovldacch prvko, JSON serializace dat C# objekto, tYdy pro logovan akc v aplikaci.</td></tr> <tr><td>*</td><td><A href="./ASW_2012/"><!--/A></td> <td-->Software ASW 2012</A> </td> <td>C# knihovny tYd - podrobnosti na odkazovan strnce.</td></tr> </table> </LI> </UL> <!--<LI> <A HREF="/predmety.php?Predmet=k128is30">K128IS30</A> Praktika z informa nch systmo -- PINS</LI> <LI> <A HREF="/predmety.php?Predmet=k128in20">K128IN20</A> Informatika 20</LI> <LI> <A HREF="/predmety.php?Predmet=k128ndbs">K128NDBS</A> Navrhovn databzovch systmo</LI> </UL><LI> Seznam pYedmto, u nich> jsem jednm z u itelo <UL> <LI> <A HREF="/predmety.php?Predmet=k128is22">K128IS22</A> Informa n systmy 22 - Aplikovan informatika</LI> </UL></LI></UL>--> <HR> <!-----------------------------------> <A HREF="http://kix.fsv.cvut.cz/"> Katedra in>enrsk informatiky </A>* <A HREF="http://web.cvut.cz/"> Stavebn fakulty </A>* <A HREF="http://web.cvut.cz/"> VUT </A> <HR> <!--------------------------------------> </BODY> </HTML>