katedra inženýrské informatiky
- autorizovaný software 2008
Miroslav Sůra

Znakové sady, převody, kódování a dekódování
Knihovna javovských tříd pro Java 5.0 a vyšší

Charsets, Decoders & Encoders, CharsetProvider
Java Class Library - Designed for JVM since 5.0

autor:
author:
popis programu:
program description:

Programový balík je určen k práci se znakovými sadami až o 256 znacích, každý znak je reprezentován jednou pevnou hodnotou bytu. To je obvyklý formát národních znakových sad, včetně kódování bratří Kamenických, používaný běžně před rozšířením znakové sady Unicode.
The class package contains tools for sets of up to 256 characters. The encoding is context-free, each character maps to a constant value in a single byte. This was a common way of encoding national character sets before as well as concurrently with the Unicode upswing.

Stažení souborů:
Downloads now available at:

SourceForge.net

softwarové vybavení:
additional software:
platforma - operační systém:
platform - runs with:

Nezávisle na operačním systému - Platform independent:
JavaVM verze 5.0 (1.5) a vyšší, což zahrnuje např:
JavaVM version 5.0 (1.5) or higher, which may include:

hardwarové vybavení:
hardware requirements:
instalace & použití:
instalation & usage:
licence:

Software je poskytován pod těmito licencemi
The use of the software is governed by the terms of
General Public Licence (GNU GPL)
Intel Open Source Licence


Autor nenese odpovědnost za případné škody či ztráty jakéhokoli druhu způsobené používáním tohoto softwarového produktu.
The author will not be hold responsible for any damages or losses whatsoever, direct or indirect, eventually induced by use of this product.

Tyto licenční podmínky jsou závazné a musí být dodrženy. Jakákoliv činnost ze strany uživatele, jež by byla v rozporu s těmito licenčními podmínkami, vede k ukončení platnosti tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen ukončit užívání tohoto softwarového produktu bez jakýchkoliv výjimek.


copyright / copyleft 2008
ČVUT - CTU in Prague
FSV - FCE
katedra inženýrské informatiky - Dept. of Applied Informatics
kontaktní e-mail / mail-to