katedra inženýrské informatiky
Autorizovaný software 2012
Miroslav Sůra

Property Configurator, Cmd Line Args, Jsonizable Attribute,
Logging and Communicating JSON data, List Access Filter,
RunTimeID with DateTime Precision Support,
File+Dir Processing, Relatable List Objects.

Knihovny C# tříd pro .NET 3.0 a vyšší

Autor:
Author:
Popis programu:
Program description:

The libraries contain classes

Some of the libraries are amended with visual user controls.
Some of the libraries are dependant on other ones, or on libraries in Dependencies and Third-Parties' DLLs/ directory.

Stažení souborů:
Downloads now available at:

v tomto adresáři přístupném přes http/ftp protokol
http/ftp accessible directory

(or at SourceForge.net)

Stažené soubory ve formátu .zip obsahují některé nebo všechny z těchto součástí:
.dll knihovny, popisy .pdf a .xml dokumentaci knihoven a tříd pro vývojové prostředí.

The files in .zip format contain some or all of this parts:
.dll modules, short descriptions in .pdf and .xml class documentation for IDE use.

Softwarové vybavení:
Additional software:
Platforma - operační systém:
Platform - runs with:

Windows - .NET Framework ver. 3.5 (3.0)

Hardwarové vybavení:
Hardware requirements:
Instalace & použití:
Instalation & usage:
Licence:

Software je poskytován pod těmito licencemi
The use of the software is governed by the terms of
General Public Licence (GNU GPL)
Intel Open Source Licence
Některé knihovny jsou poskytovány bez licence
Some of the libraries may be used without licence restrictions


Autor nenese odpovědnost za případné škody či ztráty jakéhokoli druhu způsobené používáním tohoto softwarového produktu.
The author will not be hold responsible for any damages or losses whatsoever, direct or indirect, eventually induced by use of this product.

Tyto licenční podmínky jsou závazné a musí být dodrženy. Jakákoliv činnost ze strany uživatele, jež by byla v rozporu s těmito licenčními podmínkami, vede k ukončení platnosti tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen ukončit užívání tohoto softwarového produktu bez jakýchkoliv výjimek.


copyright / copyleft 2012
ČVUT - CTU in Prague
FSV - FCE
katedra inženýrské informatiky - Dept. of Applied Informatics
kontaktní e-mail / mail-to