Deloného triangulace (autorizovaný software)

Stažení programu

autor programu: Tomáš Vaníček

Program vytvoří pro zadanou množinu bodů triangulaci splňující Deloného (Delenuayovu) podmínku. Stručně řečeno, uvnitř kružnice opsané kterémukoli trojúhelníku triangulace neleží žádný jiný bod triangulace. Podrobnější vysvětlení pojmu Deloného triangulace lze nalézt například v prezentaci k autorově přednášce z předmětu digitální model terénu.

Díky použité datové struktuře je triangulace provedena maximálně v čase nkvadraticky závislém na počtu triangulovaných bodů. V běžných případech (přibližně pravidelné rozložení bodů) a při vhodném nastavení parametru MKVD je čas potřebný pro triangulaci dokonce jen lineárně závislý na počtu triangulovaných bodů. Podrobný popis a diskusi časové složitosti algortimu lze nalézt v T.Vaníček: Počítačové modelování krajiny, disertační práce, ČVUT, Stavební fakulta, 2000.

Pro výukové a jiné nekomerční účely je program k dispozici zdarma. Případné jiné využití programu je třeba předem projednat s jeho autorem. Program je určen pro operační systém MS DOS a jeho emulace ve 32bitových verzích operačního systému Windows.

Program se spoští z příkazové řádky. V příkazové řádce je možné uvést následující parametry