Grafy a jejich aplikace

Publikace shrnuje základy teorie grafů s důrazem na aplikace a na algoritmy pro řešení grafových úloh. Jejím účelem mimo jiné je, aby čtenář získal schopnost použít graf jako vyjadřovací prostředek. U algoritmů je komentována efektivnost výpočtu. Výklad je podáván přesně a srozumitelně s ohledem na čtenáře, který není zvyklý na strohý matematický text a nemá žádné speciální předběžné znalosti. Kniha je určena především vysokoškolským studentům, zejména technicky zaměřených oborů, ale i dalším zájemcům o tuto problematiku.

První vydání vyšlo v květnu 2002 v nakladatelství Academia, ISBN 80-200-0990-6. Toto vydání je dávno rozebráno.

Druhé opravené vydání vyšlo vlastním nákladem v březnu 2015, ISBN 978-80-260-7684-1, a je také rozebráno.

Knihu jsem uvolnil pod licencí Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 Licence Creative Commons . Toto třetí (elektronické) vydání je ke stažení zde.

Obalka

Abyste si mohli udělat alespoň hrubou představu, co v knize najdete, zde je
předmluva [pdf, html], obsah [pdf] a schéma návazností kapitol [pdf].


Errata -- opravy chyb
Chyby nalezené ve druhém vydání jsou opraveny zde.
Chyby nalezené v prvém (a druhém) vydání jsou opraveny zde.
(poslední změna 4/5/2016)

Jak se mi to nakonec povedlo dokončit
Mé starší publikace o grafech.