Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
bcmgr:predm [2019/06/11 12:14]
sura
bcmgr:predm [2019/06/11 13:55] (aktuální)
sura
Řádek 4: Řádek 4:
 | Bezpečnost počítačových sítí | Jiří Demel |  2 + 0  |  3  |  L  |  Z  | 128ybps | | Bezpečnost počítačových sítí | Jiří Demel |  2 + 0  |  3  |  L  |  Z  | 128ybps |
 | Business Intelligence | Pavel Strnad |  0 + 2  |  1  |  Z, L  |  Z  | 128xbin | | Business Intelligence | Pavel Strnad |  0 + 2  |  1  |  Z, L  |  Z  | 128xbin |
-| C# Programovací jazyk a vývoj aplikací | Miroslav Sůra |  1 + 1  |  1  |  Z  |  Z  | 128xcp1 |+| C# Programovací jazyk a vývoj aplikací | Miroslav Sůra |  1 + 1  |  1  |  Z, L  ​| ​ Z  | 128xcp1 ​
 +| C# Vývoj aplikací | Miroslav Sůra |  1 + 1  |  1  |  Z, L  |  Z  | 128xcp2 ​|
 | [[bcmgr:​128xdis|Databázové systémy a manažerské informační systémy]] | Jiří Kaiser |  1 + 1  |  1  |  Z  |  Z  | 128xdis | | [[bcmgr:​128xdis|Databázové systémy a manažerské informační systémy]] | Jiří Kaiser |  1 + 1  |  1  |  Z  |  Z  | 128xdis |
 | [[bcmgr:​128dmtg|Digitální model terénu]] | Tomáš Vaníček |  0 + 2  |  2  |  Z, L  |  Z, ZK  | 128dmtg |  | [[bcmgr:​128dmtg|Digitální model terénu]] | Tomáš Vaníček |  0 + 2  |  2  |  Z, L  |  Z, ZK  | 128dmtg | 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International