Předměty vyučované katedrou


Název Vyučující Rozsah Kredity Semestr Zakončení Kód
Bezpečnost počítačových sítí Jiří Demel 2 + 0 3 L Z 128ybps
Business Intelligence Pavel Strnad 0 + 2 1 Z, L Z 128xbin
C# Programovací jazyk a vývoj aplikací Miroslav Sůra 1 + 1 1 Z, L Z 128xcp1
C# Vývoj aplikací Miroslav Sůra 1 + 1 1 Z, L Z 128xcp2
Databázové systémy a manažerské informační systémy Jiří Kaiser 1 + 1 1 Z Z 128xdis
Digitální model terénu Tomáš Vaníček 0 + 2 2 Z, L Z, ZK 128dmtg
Ekonometrické modelování Jaroslav Klvaňa, Jana Kučerová 1 + 2 3 L Z 128ekmo
Finanční a pojistná matematika Miroslav Sůra 1 + 2 3 L Z 128fpm
Inform. podpora PM Dalibor Vytlačil 1 + 1 2 L Z 128ipp
Informační systémy Miroslav Sůra 1 + 2 4 Z Z, ZK 128insy
Informační systémy - S Miroslav Sůra 1 + 2 4 Z Z, ZK 128inss
Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování Jiří Kaiser 2 + 2 5 Z Z, ZK 128yisr
Informační systémy stavební firmy Jiří Kaiser 1 + 1 2 L Z 128ins
JAVA - programovací jazyk Miroslav Sůra 1 + 1 1 L Z 128xjav
Kódování a šifrování Tomáš Vaníček 3 + 0 4 L ZK 128yks
Kombinatorické algoritmy Jiří Demel 1 + 1 1 Z, L Z 128xkoa
Kombinatorické algoritmy Jiří Demel 1 + 1 1 Z, L Z 128xkop
LINUX (administrace, sítě) Jiří Demel 1 + 1 1 L Z 128ylnx
LINUX (administrace, sítě) Jiří Demel 1 + 1 1 Z, L Z 128xlnx
Matematické metody v technologii staveb Jana Kučerová, Miroslav Sůra 2 + 1 4 L Z, ZK 128mmts
Návrh a analýza algoritmů Jiří Demel 1 + 1 1 Z, L Z 128xnaa
Navrhování a analýza algoritmů Jiří Demel 2 + 0 3 Z ZK 128ynap
Operační systémy počítačů Tomáš Vaníček 2 + 1 4 Z Z, ZK 128ospo
Operační výzkum Jiří Demel 2 + 2 4 Z Z, ZK 128opv
Operační výzkum Jana Kučerová 2 + 2 4 Z Z, ZK 128opvl
Optimalizační metody Jiří Demel 2 + 2 6 Z Z, ZK 128optm
Počítačová grafika a CAD 1 Tomáš Vaníček 1 + 1 3 L Z 128pgc
Počítačová grafika a CAD 2 Tomáš Vaníček 0 + 2 3 L Z, ZK 128pgc2
Počítačové sítě Jiří Demel 2 + 1 4 L Z, ZK 128pos
Praktika z operačního výzkumu Jana Kučerová 1 + 2 4 Z KZ 128povs
Projektování informačních systémů Jiří Kaiser 1 + 1 1 Z Z 128xpis
Projektové řízení a řízení projektů Dalibor Vytlačil 1 + 2 4 L Z, ZK 128prr
Systémová analýza a syntéza Dalibor Vytlačil 2 + 2 5 L Z, ZK 128syas
Teorie grafů Jiří Demel 2 + 2 5 Z Z, ZK 128tgs
TEX a počítačová typografie Jiří Demel 1 + 1 1 L Z 128xtex
Umělá inteligence Tomáš Vaníček 1 + 2 3 L Z, ZK 128umn
Vícekriteriální optimalizace a teorie rozhodování Jana Kučerová 2 + 2 5 Z Z, ZK 128yvor


Předměty vyučované v angličtině

Název Vyučující Rozsah Kredity Semestr Zakončení Kód
Advanced Computer Use Miroslav Sůra 2 + 2 5 W, S Exam 128ACU
Computer Use Fundamentals Miroslav Sůra 0 + 2 2 W, S Asmnt 128yind
Database Systems and Management Information Systems Jiří Kaiser 1 + 2 3 Z Z, ZK 128dbms
Graphs and their Applications Jiří Demel 2 + 0 4 Z ZK 128ga10
Information Systems and Database Systems Jiří Kaiser 2 + 3 6 W, S Z, ZK 128idbs
Optimization and Operations Research 10 Jana Kučerová 2 + 2 4 Z Z, ZK 128or10
Optimization and Operations Research 20 Jana Kučerová 2 + 2 4 L Z, ZK 128or20
Proces Modeling and Data Formats for BIM Jiří Kaiser 1 + 2 4 W, S Z, ZK 128pmdb
Project of Information System Jiří Kaiser 1 + 2 3 Z Z, ZK 128pis
System Dynamics Dalibor Vytlačil 2 + 2 4 Z, L Z, ZK 128sdy
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International