Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
vv:publikace [2019/07/11 07:46]
kaiser
vv:publikace [2019/11/14 07:00]
kaiser
Řádek 5: Řádek 5:
 | Implementation of BIM Technology into the design process using the scheme of BIM Execution Plan | Kristýna Prušková, Jiří Kaiser | [[https://​iopscience.iop.org/​article/​10.1088/​1757-899X/​471/​2/​022019|.]] | Publikace popisuje proces tvorby dokumentace pro stavební povolení dle české legislativy. Popis procesu je zaměřen na identifikaci nadbytečných aktivit a informačnícho toků, které by mohly být eliminovány využitím principů informačního modelování staveb (BIM). Publikace obsahuje případovou studii bytového domu včetně procesní mapy dle standardu Business Process Model and Notation (BPMN). | | Implementation of BIM Technology into the design process using the scheme of BIM Execution Plan | Kristýna Prušková, Jiří Kaiser | [[https://​iopscience.iop.org/​article/​10.1088/​1757-899X/​471/​2/​022019|.]] | Publikace popisuje proces tvorby dokumentace pro stavební povolení dle české legislativy. Popis procesu je zaměřen na identifikaci nadbytečných aktivit a informačnícho toků, které by mohly být eliminovány využitím principů informačního modelování staveb (BIM). Publikace obsahuje případovou studii bytového domu včetně procesní mapy dle standardu Business Process Model and Notation (BPMN). |
 | Usage of the Bag Of Words Model for URL | Roman Hujer |  | Hlavní myšlenkou této práce je použití Bag of words na URL jako řetězce. Jako vstup bude použit seznam s velkým množstvím adres URL. Tyto adresy URL budou použity k vytvoření jednoho Bag of words spolu s množstvím (frekvencí) těchto slov. Předpokládá se, že slova s vysokou frekvencí mohly být vzory v URL nebo může navrhnout některé možnosti klasifikace. | | Usage of the Bag Of Words Model for URL | Roman Hujer |  | Hlavní myšlenkou této práce je použití Bag of words na URL jako řetězce. Jako vstup bude použit seznam s velkým množstvím adres URL. Tyto adresy URL budou použity k vytvoření jednoho Bag of words spolu s množstvím (frekvencí) těchto slov. Předpokládá se, že slova s vysokou frekvencí mohly být vzory v URL nebo může navrhnout některé možnosti klasifikace. |
-| TIMODAZ | Michal Višňovský,​ Pavel Strnad |[[http://​www.vsmiep.cz/​veda-a-vyzkum/​casopis-b-it|.]]| Článek je zaměřen na analýzu dat z projektu TIMODAZ, který zkoumá vliv teploty na železobetonové ostění úložiště jaderného odpadu. V článku jsou prezentovány především výsledky použitých metod při odstraňování odlehlých hodnot v pořízených datech a to, jakým způsobem byly chybějící hodnoty v datech doplněny. V závěru článku jsou zhodnoceny výsledky a přidána doporučení. | +| TIMODAZ | Michal Višňovský,​ Pavel Strnad | | Článek je zaměřen na analýzu dat z projektu TIMODAZ, který zkoumá vliv teploty na železobetonové ostění úložiště jaderného odpadu. V článku jsou prezentovány především výsledky použitých metod při odstraňování odlehlých hodnot v pořízených datech a to, jakým způsobem byly chybějící hodnoty v datech doplněny. V závěru článku jsou zhodnoceny výsledky a přidána doporučení. | 
-| Algorithm for Missing Values Imputation in Categorical Data with Use of Association Rules | Jiří Kaiser |[[http://​searchdl.org/​index.php/​journals/​view/​385|.]]| Článek prezentuje algoritmus pro doplňování chybějících hodnot v kategoriální chatech. Algoritmus je založen na využívání asociačních pravidel. Výsledky testů ukazují lepší přesnost doplňování chybějících hodnot než při využití nejčastěji se  vysktujících hodnot atributů. |+| Algorithm for Missing Values Imputation in Categorical Data with Use of Association Rules | Jiří Kaiser | | Článek prezentuje algoritmus pro doplňování chybějících hodnot v kategoriální chatech. Algoritmus je založen na využívání asociačních pravidel. Výsledky testů ukazují lepší přesnost doplňování chybějících hodnot než při využití nejčastěji se  vysktujících hodnot atributů. |
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International