Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
vv:publikace [2019/11/14 07:00]
kaiser
vv:publikace [2020/12/22 17:52]
kaiser
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ^  název ​ ^ autoři ^ www ^ popis ^ ^  název ​ ^ autoři ^ www ^ popis ^
 +| Tvorba digitálního modelu staveb s využitím optických metod | Jiří Kaiser, Martin Dědič, | [[https://​media.cvut.cz/​cs/​publikace/​20201125-tecnicall-podzim-2020|.]] | Popularizační článek popisuje využití metod 3D skenování a fotogrammetrie pro tvorbu 3D modelů staveb včetně potřebných uprav dat. Uvádí také ukázky vizualizace takto získaných 3D modelů. |
 | Possibilities of Using Modern Technologies and Creation of the CurrentProject Documentation Leading to the Optimal Management of theBuilding for Sustainable Development | Kristýna Prušková, Martin Dědič, Jiří Kaiser | [[https://​iopscience.iop.org/​article/​10.1088/​1755-1315/​290/​1/​012058|.]] | Publikace popisuje proces tvorby 3D modelu budovy s použitím 3D skenování. Popsány jsou postupy skenování,​ spojování naskenováných snímků a čištění dat. Proces tvorby 3D modelu je popsán včetně různých variant postupů. Proces včetně svých variant je vyjádřen diagramy dle BPMN standardu, které doplňuje upřesňující text. | | Possibilities of Using Modern Technologies and Creation of the CurrentProject Documentation Leading to the Optimal Management of theBuilding for Sustainable Development | Kristýna Prušková, Martin Dědič, Jiří Kaiser | [[https://​iopscience.iop.org/​article/​10.1088/​1755-1315/​290/​1/​012058|.]] | Publikace popisuje proces tvorby 3D modelu budovy s použitím 3D skenování. Popsány jsou postupy skenování,​ spojování naskenováných snímků a čištění dat. Proces tvorby 3D modelu je popsán včetně různých variant postupů. Proces včetně svých variant je vyjádřen diagramy dle BPMN standardu, které doplňuje upřesňující text. |
 | Implementation of BIM Technology into the design process using the scheme of BIM Execution Plan | Kristýna Prušková, Jiří Kaiser | [[https://​iopscience.iop.org/​article/​10.1088/​1757-899X/​471/​2/​022019|.]] | Publikace popisuje proces tvorby dokumentace pro stavební povolení dle české legislativy. Popis procesu je zaměřen na identifikaci nadbytečných aktivit a informačnícho toků, které by mohly být eliminovány využitím principů informačního modelování staveb (BIM). Publikace obsahuje případovou studii bytového domu včetně procesní mapy dle standardu Business Process Model and Notation (BPMN). | | Implementation of BIM Technology into the design process using the scheme of BIM Execution Plan | Kristýna Prušková, Jiří Kaiser | [[https://​iopscience.iop.org/​article/​10.1088/​1757-899X/​471/​2/​022019|.]] | Publikace popisuje proces tvorby dokumentace pro stavební povolení dle české legislativy. Popis procesu je zaměřen na identifikaci nadbytečných aktivit a informačnícho toků, které by mohly být eliminovány využitím principů informačního modelování staveb (BIM). Publikace obsahuje případovou studii bytového domu včetně procesní mapy dle standardu Business Process Model and Notation (BPMN). |
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International