Publikace

název autoři www popis
Usage of the Bag Of Words Model for URL Roman Hujer Hlavní myšlenkou této práce je použití Bag of words na URL jako řetězce. Jako vstup bude použit seznam s velkým množstvím adres URL. Tyto adresy URL budou použity k vytvoření jednoho Bag of words spolu s množstvím (frekvencí) těchto slov. Předpokládá se, že slova s vysokou frekvencí mohly být vzory v URL nebo může navrhnout některé možnosti klasifikace.
TIMODAZ Michal Višňovský, Pavel Strnad . Článek je zaměřen na analýzu dat z projektu TIMODAZ, který zkoumá vliv teploty na železobetonové ostění úložiště jaderného odpadu. V článku jsou prezentovány především výsledky použitých metod při odstraňování odlehlých hodnot v pořízených datech a to, jakým způsobem byly chybějící hodnoty v datech doplněny. V závěru článku jsou zhodnoceny výsledky a přidána doporučení.
Algorithm for Missing Values Imputation in Categorical Data with Use of Association Rules Jiří Kaiser . Článek prezentuje algoritmus pro doplňování chybějících hodnot v kategoriální chatech. Algoritmus je založen na využívání asociačních pravidel. Výsledky testů ukazují lepší přesnost doplňování chybějících hodnot než při využití nejčastěji se vysktujících hodnot atributů.
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International