Foto Jiří Demel

Docent, katedra Inženýrské Informatiky ,
Stavební falulta , ČVUT

E-mail: demel@fsv.cvut.cz
Telefon: +420 2 2435 4824 Fax: +420 2 311 7349
Místnost: B410


Moje domovská stránka v angličtině: My home page in english
Zmena kodovani cestiny
Kdy, kde a co vyučuji na katedře informatiky. Několik drobností k předmětům, které vyučuji, najdete zde, mimo jine jsou tam i informace o zkouškách.

Vedle toho pracuji ve Výpočetním středisku FSv jako postmaster a listmaster, tj. starám se o fungování e-mailu a e-mailových konferencí.


Zájmy: Publikace: Za nejdůležitější pokládám knížku o teorii grafů .
Dalším úspěšným publikačním činem byl Internet pro začátečníka.
Podrobněji viz úplný seznam mých publikací.
Odkazy:

Pár drobností k tomu, co vyučuji.

Něco k mé činnosti v Akademickém senátu FSv.