next up previous contents index
Next: Obsah

Internet pro začátečníka

Jiří Demel

 

 

Vezměte laskavě na vědomí, že tato knížka vznikla v roce 1995 a zde je zveřejněno druhé vydání z jara 1996. To byla doba, kdy Internet začínal pronikat mimo alademickou půdu. Od té doby v Internetu uteklo mnoho vody, ale text knížky nebyl nijak aktualisován.

Text knihy Internet pro začátečníka vystavený na WWW smí každý uživatel použít výhradně pro soukromou potřebu. Není dovoleno jakoukoli část díla publikovat žádným způsobem (tiskem, na CD ROM, na WWW, atd.) bez souhlasu autora, s výjimkou řádně označených citátů do rozsahu jednoho odstavce.

V knize použité názvy programových produktů, firem a pod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

© RNDr Jiří Demel, CSc, Praha, 1995, 1996


ISBN 80-901718-1-8

Adresa autora:
Jiří Demel
Stavebni fakulta ČVUT
166 29 Praha 6
e-mail: demel@fsv.cvut.cz
WWW: http://kin.fsv.cvut.cz/~demel

Vydalo nakladatelství NEKLAN, Plzeňská 121, 150 00 Praha 5,
jako svou 11. publikaci.
Druhé, přepracované vydání, Praha, 1996

Sazba programem LATEX -- Jiří Demel

Tisk a obálka -- COMDES, Pod kaštany 10, 160 00 Praha 6
ISBN 80-901718-1-8 

Jiri Demel
1999-01-08