Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vv:publikace [2019/07/11 07:46]
kaiser
vv:publikace [2020/12/22 17:52] (aktuální)
kaiser
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ^  název ​ ^ autoři ^ www ^ popis ^ ^  název ​ ^ autoři ^ www ^ popis ^
 +| Tvorba digitálního modelu staveb s využitím optických metod | Jiří Kaiser, Martin Dědič, | [[https://​media.cvut.cz/​cs/​publikace/​20201125-tecnicall-podzim-2020|.]] | Popularizační článek popisuje využití metod 3D skenování a fotogrammetrie pro tvorbu 3D modelů staveb včetně potřebných uprav dat. Uvádí také ukázky vizualizace takto získaných 3D modelů. |
 | Possibilities of Using Modern Technologies and Creation of the CurrentProject Documentation Leading to the Optimal Management of theBuilding for Sustainable Development | Kristýna Prušková, Martin Dědič, Jiří Kaiser | [[https://​iopscience.iop.org/​article/​10.1088/​1755-1315/​290/​1/​012058|.]] | Publikace popisuje proces tvorby 3D modelu budovy s použitím 3D skenování. Popsány jsou postupy skenování,​ spojování naskenováných snímků a čištění dat. Proces tvorby 3D modelu je popsán včetně různých variant postupů. Proces včetně svých variant je vyjádřen diagramy dle BPMN standardu, které doplňuje upřesňující text. | | Possibilities of Using Modern Technologies and Creation of the CurrentProject Documentation Leading to the Optimal Management of theBuilding for Sustainable Development | Kristýna Prušková, Martin Dědič, Jiří Kaiser | [[https://​iopscience.iop.org/​article/​10.1088/​1755-1315/​290/​1/​012058|.]] | Publikace popisuje proces tvorby 3D modelu budovy s použitím 3D skenování. Popsány jsou postupy skenování,​ spojování naskenováných snímků a čištění dat. Proces tvorby 3D modelu je popsán včetně různých variant postupů. Proces včetně svých variant je vyjádřen diagramy dle BPMN standardu, které doplňuje upřesňující text. |
 | Implementation of BIM Technology into the design process using the scheme of BIM Execution Plan | Kristýna Prušková, Jiří Kaiser | [[https://​iopscience.iop.org/​article/​10.1088/​1757-899X/​471/​2/​022019|.]] | Publikace popisuje proces tvorby dokumentace pro stavební povolení dle české legislativy. Popis procesu je zaměřen na identifikaci nadbytečných aktivit a informačnícho toků, které by mohly být eliminovány využitím principů informačního modelování staveb (BIM). Publikace obsahuje případovou studii bytového domu včetně procesní mapy dle standardu Business Process Model and Notation (BPMN). | | Implementation of BIM Technology into the design process using the scheme of BIM Execution Plan | Kristýna Prušková, Jiří Kaiser | [[https://​iopscience.iop.org/​article/​10.1088/​1757-899X/​471/​2/​022019|.]] | Publikace popisuje proces tvorby dokumentace pro stavební povolení dle české legislativy. Popis procesu je zaměřen na identifikaci nadbytečných aktivit a informačnícho toků, které by mohly být eliminovány využitím principů informačního modelování staveb (BIM). Publikace obsahuje případovou studii bytového domu včetně procesní mapy dle standardu Business Process Model and Notation (BPMN). |
 | Usage of the Bag Of Words Model for URL | Roman Hujer |  | Hlavní myšlenkou této práce je použití Bag of words na URL jako řetězce. Jako vstup bude použit seznam s velkým množstvím adres URL. Tyto adresy URL budou použity k vytvoření jednoho Bag of words spolu s množstvím (frekvencí) těchto slov. Předpokládá se, že slova s vysokou frekvencí mohly být vzory v URL nebo může navrhnout některé možnosti klasifikace. | | Usage of the Bag Of Words Model for URL | Roman Hujer |  | Hlavní myšlenkou této práce je použití Bag of words na URL jako řetězce. Jako vstup bude použit seznam s velkým množstvím adres URL. Tyto adresy URL budou použity k vytvoření jednoho Bag of words spolu s množstvím (frekvencí) těchto slov. Předpokládá se, že slova s vysokou frekvencí mohly být vzory v URL nebo může navrhnout některé možnosti klasifikace. |
-| TIMODAZ | Michal Višňovský,​ Pavel Strnad |[[http://​www.vsmiep.cz/​veda-a-vyzkum/​casopis-b-it|.]]| Článek je zaměřen na analýzu dat z projektu TIMODAZ, který zkoumá vliv teploty na železobetonové ostění úložiště jaderného odpadu. V článku jsou prezentovány především výsledky použitých metod při odstraňování odlehlých hodnot v pořízených datech a to, jakým způsobem byly chybějící hodnoty v datech doplněny. V závěru článku jsou zhodnoceny výsledky a přidána doporučení. | +| TIMODAZ | Michal Višňovský,​ Pavel Strnad | | Článek je zaměřen na analýzu dat z projektu TIMODAZ, který zkoumá vliv teploty na železobetonové ostění úložiště jaderného odpadu. V článku jsou prezentovány především výsledky použitých metod při odstraňování odlehlých hodnot v pořízených datech a to, jakým způsobem byly chybějící hodnoty v datech doplněny. V závěru článku jsou zhodnoceny výsledky a přidána doporučení. | 
-| Algorithm for Missing Values Imputation in Categorical Data with Use of Association Rules | Jiří Kaiser |[[http://​searchdl.org/​index.php/​journals/​view/​385|.]]| Článek prezentuje algoritmus pro doplňování chybějících hodnot v kategoriální chatech. Algoritmus je založen na využívání asociačních pravidel. Výsledky testů ukazují lepší přesnost doplňování chybějících hodnot než při využití nejčastěji se  vysktujících hodnot atributů. |+| Algorithm for Missing Values Imputation in Categorical Data with Use of Association Rules | Jiří Kaiser | | Článek prezentuje algoritmus pro doplňování chybějících hodnot v kategoriální chatech. Algoritmus je založen na využívání asociačních pravidel. Výsledky testů ukazují lepší přesnost doplňování chybějících hodnot než při využití nejčastěji se  vysktujících hodnot atributů. |
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International