Co učíme

Pedagogická činnost katedry je zaměřena na oblast informačního inženýrství a optimalizačního modelování pro potřeby stavebnictví a investiční výstavby. Základem jsou teoretické disciplíny: matematické modelování, počítačové systémy a informační technologie. Aplikační oblasti těchto disciplín jsou projektování a řízení ve stavebnictví a výstavbě. Specifickým vědeckovýzkumným záměrem katedry je analýza a tvorba informační podpory řízení stavebního podniku, staveb a projektových ústavů a dále aplikace a rozvoj systémů CAD a GIS v projektování.

V bakalářských a magisterských studijních programech „Stavební inženýrství“ a „Geodézie a kartografie“ se katedra podílí na výuce povinných a povinně volitelných předmětů, zejména pro ekonomické obory, obor Příprava, realizace a provoz staveb a obor Geoinformatika. Cílem výuky studentů je zejména získání analytických schopností, exaktních znalostí a schopnosti vidět věci v širších souvislostech.

Výuka je zaměřena na tyto oblasti:

  • Informační systémy – jak zacházet s informacemi (pořízení, zpracování, zpřístupnění)
  • Systémový přístup – jak při řešení problému neopomenout důležité souvislosti
  • Optimalizace – jak dělat věci nejlépe v daných možnostech
  • Ekonomika – jak neopomenout, co to bude stát, co to přinese

Pro výuku a tvůrčí práci studentů je katedra vybavena dvěma počítačovými učebnami a vlastní počítačovou laboratoří.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International