Informace ke studiu

Účast na přednáškách je doporučená.

Podmínky udělení zápočtu a klasifikovaného zápočtu stanovují vyučující jednotlivých předmětů.

Účast na cvičeních jednotlivých předmětů je povinná, bez omluvu jsou tolerovány nejvýše dvě neúčasti. Další neúčasti může povolit vyučující, přičemž může stanovit další podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International