Informace pro uchazeče

Jaké zaměření studia nabízíme

Na katedře inženýrské informatiky nabízíme doktorské studium oboru Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě (4 roky, titul Ph.D.). Naši studenti získají informace z několika různých oborů, které spolu v praxi úzce souvisí a jejich znalost je velmi ceněna nejen ve stavebním průmyslu. Studium u nás se zaměřuje na oblast informačních systémů (jejich správu, tvorbu a navrhování), systémového projektování (jak správně přistupovat k řešení problému), optimalizace (jak dosáhnout za daných možností nejlepších výsledků) a v neposlední řadě také na oblast ekonomie (co to bude stát, kolik peněz to přinese). Poznatky z těchto oblastí se využívají ve většině odvětví a je jen na vás, kde a kdy je použijete.

Proč si vybrat studium u nás?

Studium u nás probíhá v rodinné atmosféře malého kolektivu studentů i pedagogů. Díky tomu se nám daří vytvářet neanonymní prostředí s indiviuálním a flexibilním přístupem k jednolivým studentům a dostatečným prostorem pro osobní konzultace bez zbytečného čekání. Při studiu dáváme studentům možnost volit zaměření studia, které je jim nejbližší a je spojeno s jejich současným zaměstnáním.

Požadavky na budoucího studenta

  • Rozum
  • Mozek
  • Ukončené magisterské studim (titul Ing. nebo Mgr.)

Co vám nabízíme navíc

  • Možnost podílet se na zajímavých výzkumných projektech
  • Spolupráci a podporu v další kariéře
  • Knihovnu s možností zapůjčení závěrečných prácí studentů, skript a další literatury
  • Možnost studovat v zahraničí
  • Zajímavé volitelné předměty
  • Ochotu

Jak se přihlásit na náš obor

Kontaktujte předsedu oborové rady, se kterým si domluvíte zaměření vašeho studia a vyberte vašeho budoucího školitele. Následně si s budoucím školitelem domluvíte individuální studijní plán a proberete další formální náležitosti přihlášky.

Zajímá vás něco, chcete se zeptat?

Nejste si něčím jistí, nenalezli jste všechny informace? Nebojte se nás kontaktovat například emailem k128@fsv.cvut.cz. Můžete se také přijít osobně informovat. Najdete nás na 4. patře budovy B.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International