Katedra inženýrské informatiky

Vedení Členové Kontakt

Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na oblast informačního inženýrství a optimalizačního modelování pro potřeby stavebnictví a investiční výstavby. Základem jsou teoretické disciplíny: matematické modelování, počítačové systémy a informační technologie. Aplikační oblasti těchto disciplín jsou projektování a řízení ve stavebnictví a výstavbě. Specifickým vědeckovýzkumným záměrem katedry je analýza a tvorba informační podpory řízení stavebního podniku, staveb a projektových ústavů a dále aplikace a rozvoj systémů CAD a GIS v projektování.

Katedra je pověřena výchovou doktorandů v oboru „Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě“.

V bakalářských a magisterských studijních programech „Stavební inženýrství“ a „Geodézie a kartografie“ se katedra podílí na výuce povinných a povinně volitelných předmětů, zejména pro ekonomické obory, obor Příprava, realizace a provoz staveb a obor Geoinformatika. Výuka je zaměřena na aplikaci systémového modelování, optimalizačního modelování a informačních systémů v oblasti stavebnictví a investiční výstavby.

Katedra také zajišťuje výuku řady volitelných předmětů a kurzy celoživotního vzdělávání.

Pro výuku a tvůrčí práci studentů je katedra vybavena dvěma počítačovými učebnami a vlastní počítačovou laboratoří.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International