Kontakty

www místnost tlf. email …@fsv.cvut.cz funkce
Docenti
Doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc . B-402 4507 vytlacil vedoucí katedry
Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc . B-410 4824 demel zástupce vedoucího katedry
Odborní asistenti
Ing. Jiří Kaiser, Ph.D. . B-406 4508 jiri.kaiser
Ing. Jana Kučerová, CSc . B-404 4504 kucerova kos
Ing. Miroslav Sůra, CSc . B-414 4515 sura rozvrh
RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D. . B-407 4509 vanicek
Ostatní zaměstnanci
Jana Pavlová . B-403 4514 pavlova sekretářka
Doktorandi
Ing. Martin Dědič B-409 4512 martin.dedic
Ing. Martin Hotový B-409 4512 martin.hotovy
Ing. Filip Klimeš B-409 4512 filip.klimes
Ing. Pavel Kresteš B-409 4512 pavel.krestes
Ing. Pavel Kulmon B-409 4512 pavel.kulmon
Ing. Josef Myslín B-409 4512 josef.myslin
Ing. Richard Pinka B-409 4512 richard.pinka
Ing. Kristýna Prušková B-409 4512 kristyna.pruskova
Ing. Jan Rádl B-409 4512 jan.radl
Ing. Marian Smutný B-409 4512 marian.smutny
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International