Kontakty

www místnost tlf. email …@fsv.cvut.cz funkce
Docenti
Doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc . B-402 4507 vytlacil vedoucí katedry
Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc . B-410 4824 demel zástupce vedoucího katedry
Doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc . B-405 4518 klvana
Odborní asistenti
Ing. Jiří Kaiser, Ph.D. . B-406 4508 jiri.kaiser
Ing. Jana Kučerová, CSc B-404 4504 kucerova kos
Ing. Miroslav Sůra, CSc . B-414 4515 sura rozvrh
RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D. . B-407 4509 vanicek
Ing. Lucie Vaníčková, Ph.D.. B-412a 4517 lucie.vanickova
Ostatní zaměstnanci
Jana Pavlová . B-403 4514 pavlova sekretářka
Doktorandi
Ing. Jan Čermák B-409 4512 jan.cermak.2
Ing. Libor Horák B-409 4512 libor.horak
Ing. Martin Hotový B-409 4512 martin.hotovy
Ing. Jan Kaňka B-409 4512 jan.kanka.3
Ing. Pavel Kresteš B-409 4512 pavel.krestes
Ing. Vojtěch Kusý . B-409 4512 vojtech.kusy
Ing. Josef Myslín B-409 4512 josef.myslin
Ing. Richard Pinka B-409 4512 richard.pinka
Ing. Jan Rádl B-409 4512 jan.radl@fsv.cvut.cz
Ing. Michal Višňovský B-409 4512 michal.visnovsky
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International