název softwaru odkaz autor manuál / popis licenční podmínky
Autorizovaný software 2011
Gsi-100 . Demel, J. na webové stránce softwaru na webové stránce softwaru
Informační systém pro malé firmy 2011 . Horák, L. na webové stránce softwaru na webové stránce softwaru
Simulace bussiness modelu internetové aplikace . Horák, L. bez manuálu na webové stránce softwaru
Simulace velikosti nákladů na přidávání jazykových mutací internetové aplikace . Horák, L. bez manuálu na webové stránce softwaru
Doplňování chybějících hodnot v kategoriálních datech 3.00 . Kaiser, J. na webové stránce softwaru na webové stránce softwaru
A Set of Productive User Controls . Sůra, M. bez manuálu součástí zip-archivu ke stažení**
Json Serialization Decoder: C# library of classes supporting object de-serialization from Json compliant format. . Sůra, M. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení**
Json Serialization Encoder: C# library of classes supporting object serialization in Json compliant format. . Sůra, M. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení**
List Box couple: C# Library providing functionality for items (de-)selections from a list. . Sůra, M. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení**
List Navigators: Library of several C# user control classes for navigation within collections. . Sůra, M. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení**
Logging Tracer: Class library supporting logging in string format (character/text/string streams). . Sůra, M. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení**
Record Set Managers: Library of several C# user control classes for managing record-sets/collections. . Sůra, M. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení**
Spin Box enhancements: Library of C# GUI Controls based on spin-box functionality and on enhancements thereof. . Sůra, M. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení**
Financial Strategy Model for Building Stock Changes na katedře inženýrské informatiky Vytlačil, D. bez manuálu bez licenčních podmínek, stanovených autorem*
NetworkSensTIQE . Vytlačil, D. součástí zip-archivu ke stažení bez licenčních podmínek, stanovených autorem*
Simulation of Large Scale Model Development . Vytlačil, D. bez manuálu bez licenčních podmínek, stanovených autorem*
Autorizovaný software 2010
Simulace trhu s byty 4.5 . Drašnar,J. na webové stránce softwaru na webové stránce softwaru
Neuronová síť pro předpovídání ceny akcie . Horák,L. bez manuálu na webové stránce softwaru
Automatické navrhování tvaru 2D příhradových konstrukcí a jejich pevnostní výpočet (včetně grafického prostředí) . Horák,L., Legát,M. bez manuálu na webové stránce softwaru
Doplňování chybějících hodnot v kategoriálních datech 2.00 . Kaiser,J. na webové stránce softwaru na webové stránce softwaru
C# Library for manipulating data and calculations in Multi-objective analysis problems using Topsis method with various generalizations . Sůra,M. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení
Class library for manipulating Json data, in C# . Sůra,M. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení
Class library in C# for formatting Json data . Sůra,M. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení
ELECTRE I C# Library for calculations in Multi-objective analysis problems supporting ELECTRE I method with various generalizations . Sůra,M. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení
UFA C# classes: Library for manipulating data and calculations in Multi-objective analysis problems using Utility Function Approach (UFA) method with various generalizations . Sůra,M. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení
Deloného triangulace . Vaníček,T. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení
TOPOS - digitální model terénu . Vaníček,T. součástí zip-archivu ke stažení součástí zip-archivu ke stažení
Gstrom . Vaníčková,L. ke stažení zde bez licenčních podmínek, stanovených autorem*
BMI . Vytlačil,D. bez manuálu bez licenčních podmínek, stanovených autorem*
ESS . Vytlačil,D. bez manuálu bez licenčních podmínek, stanovených autorem*
LCEnergyConsumption na katedře inženýrské informatiky Vytlačil,D. bez manuálu bez licenčních podmínek, stanovených autorem*
NetworkSensTIQI . Vytlačil,D. bez manuálu bez licenčních podmínek, stanovených autorem*
NetworkSensTITE . Vytlačil,D. bez manuálu bez licenčních podmínek, stanovených autorem*

Poznámka:

* Nevztahují-li se na používání softwaru konkrétní licenční podmínky, stanovené autorem, platí ujednání, že software je poskytován bez jakékoli záruky a autor nenese odpovědnost za případné škody či ztráty způsobené používáním softwaru.

** Neuvádí-li licenční podmínky výslovně jinak, platí ujednání, že software je poskytován bez jakékoli záruky a autor nenese odpovědnost za případné škody či ztráty způsobené používáním softwaru.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International