128DBMS -- Database Systems and Management Information Systems

Rozsah 1+2 Kredity 3
Semestr Z Zakončení Z, ZK

Návrh databáze primárních transakčních systémů, implementaci relační databáze pomocí jazyka SQL, získávání a zpracování dat z primárních transakčních systémů, návrh a implementaci OLAP ukazatelů, reportování získaných výsledků pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

Cílem předmětu je získat znalosti v oblasti databázových systémů a manažerských informačních systémů včetně získávání dat z relačních databází primárních transakčních systémů a reportování pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

Osnova přednášek:
1. Základní pojmy (data, informace, znalosti, informační systém), architektury informačních systémů
2. Analýza a návrh transakčního systému
3. Datové modelování pomocí ER diagramu, SQL - datové typy
4. SQL - tvorba databáze
5. SQL - získávání dat
6. Manažerské informační systémy, dimenze a ukazatele OLAP, kontingenční tabulky a grafy

Osnova cvičení:
1 - 3 - Reportování pomocí kontingenčních grafů a tabulek
4 - 7 - Návrh a implementace relační databáze
8 - 13 - Získávání dat z databází, zpracování dat a reportování

Literatura:
1. ARLOW, Jim. UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design. Vyd. 1. Boston: Addison-Wesley, 2005, 592 s. ISBN 03-213-2127-8.
2. AMBLER, Scott W. The elements of UML 2.0 style. Cambridg: Cambridge University Press, 2005, xi, 188 s. ISBN 978-0-521-61678-2.
3. THOMSEN, Erik. OLAP solutions: multidimensional information systems. Vyd. 1. New York: John Wiley, 2002, 661 s. ISBN 04-714-0030-0.
4. Dokumentace k serveru MySQL - http://dev.mysql.com

Učitel: Ing. Kaiser Jiří Ph.D.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International