128DMTG -- Digitální model terénu

Rozsah 0+2 Kredity 2
Semestr Z,L Zakončení Z, ZK

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu.

Literatura:
Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995

Učitel: RNDr. Vaníček Tomáš Ph.D.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International