128GA10 -- Graphs and their Applications

Rozsah 2+0 Kredity 4
Semestr Z Zakončení ZK

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, rovinné grafy.

Literatura:
Diestel, R.: Graph Theory, Springer, 1996,

Učitel: Doc. RNDr. Demel Jiří CSc.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International