128INSS -- Informační systémy - S

Rozsah 1+2 Kredity 4
Semestr Z Zakončení Z, ZK

Předmět seznamuje s metodami a metodologiemi používanými při návrhu (rozsáhlejších) informačních systémů, se základními postupy užívanými při projektování informačních systémů. Seznamuje s těmito tématy: Životní cyklus IS, fáze návrhu IS, základní pojmy používané při návrhu IS, techniky a metody, datové modely a modely procesů. Praktickým nástrojem jsou modelovací nástroje UML - především diagramy use-case, tříd, spolupráce, aktivit či stavů.

Literatura:
Jim Arlow, Ila Neustadt: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer press

Učitel: Ing. Sůra Miroslav CSc.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International