128IPP -- Inform. podpora PM

Rozsah 1+1 Kredity 2
Semestr L Zakončení Z

Projekt jako proces. Dynamický model projektových prací. Význam informačních vazeb v systému. Zajištění informační podpory.

Literatura:
Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha,

Učitel: Doc. Ing. Vytlačil Dalibor CSc.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International