128OPV -- Operační výzkum

Rozsah 2+2 Kredity 4
Semestr Z Zakončení Z, ZK

Standardní modely operačního výzkumu (OV) a postupy při tvorbě modelů OV. Aplikace modelů a metod OV v manažerské praxi stavebích firem a v praxi investora. Přehled úloh OV a metod jejich řešení. Lineární programování, simplexová metoda, dopravní úloha. Maticové strukturní modely na makroekonomické a mikroekonomické úrovni. Elementy teorie grafů. Náhodné procesy a teorie hromadné obsluhy. Simulační modely, zejména simulace metodou Monte Carlo. Modely zásob.

Literatura:
Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSV, Praha.

Učitel: Doc. RNDr. Demel Jiří CSc.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International