128PGC -- Počítačová grafika a CAD 1

Rozsah 1+1 Kredity 3
Semestr L Zakončení Z

Základy počítačové grafiky na uživatelské úrovni. Rastrová grafika. Digitální fotografie. Kreslení a 3D modelování v CAD systémech. Vizualizace, sledování paprsku. Geografické informační systémy.

Literatura:
Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavební praxi, 1995, ČVUT, Praha.

Učitel: RNDr. Vaníček Tomáš Ph.D.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International