128POVS -- Praktika z operačního výzkumu

Rozsah 1+2 Kredity 4
Semestr Z Zakončení KZ

Jednokriteriální optimalizace-lineární programování(LP),CLP, formulace úloh LP, vícekriteriální lineární optimalizace-preemptivní metoda, metoda funkce užitku,metoda cílového programování.Simulační experimenty-metoda pevného a proměnného časového kroku, generátory náhodných čísel a jejich testování.Teorie hromadné obsluhy, teorie her.

Literatura:
Kučerová,J.,Klvaňa, J.,Demel,J.,Vaníček,T.:Příklady z operačního výzkumu, 1998, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2000, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1993, ČVUT Praha

Učitel: Ing. Kučerová Jana CSc.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International