128PRR -- Projektové řízení a řízení projektů

Rozsah 1+2 Kredity 4
Semestr L Zakončení Z, ZK

Definice projektu a projektového řízení, charakteristiky produkčních procesů. Životní cyklus projektů. Definice cílů a jejich vzájemný vztah. Studie proveditelnosti podle metodiky UNIDO. Časové plánování - metody CPM a PERT. Řízení zdrojů - metody vyrovnávání a rozvrhování. Kontraktování. Projektový tým - skladba a úkoly členů. Metody odhadování parametrů, rozhodování a zkoumání problémů v projektovém řízení.

Literatura:
Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: MI30 - Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha

Učitel: Doc.Ing. Vytlačil Dalibor CSc.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International