128TGS -- Teorie grafů

Rozsah 2+2 Kredity 5
Semestr Z Zakončení Z, ZK

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

Literatura:
Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha

Učitel: Doc. RNDr. Demel Jiří CSc.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International