128XJAV -- JAVA - programovací jazyk

Rozsah 1+1 Kredity 1
Semestr L Zakončení Z

princip jazyka, JMV, základní datové typy, operátory, iterace, modifikátory, syntaxe. Třídy, objekty, atributy, metody. Dědičnost a polymorfizmus. Balíky, rozhraní. Výjimky, vlákna, synchronizace. Vnořené a anonymní třídy.

Literatura:
materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.

Učitel: Ing. Sůra Miroslav CSc.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International