Katedra inženýrské informatiky

Kontakt

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra inženýrské informatiky
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

  • telefon: (+420) 2 2435 4514, (+420) 2 2435 7349
  • fax: (+420) 2 2435 7349
  • e-mail: k128@fsv.cvut.cz
  • administrativní označení: k128, popř. 11128
Odkazy
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International