128INSY -- Informační systémy

Rozsah 1+2 Kredity 4
Semestr Z Zakončení Z, ZK

Způsoby návrhu informačního systému.

Literatura:
Vaníček, T.: Informační systémy 22, ČVUT, 2000.

Učitel: Ing. Sůra Miroslav CSc., RNDr. Vaníček Tomáš Ph.D.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International