128PGC2 -- Počítačová grafika a CAD 2

Rozsah 0+2 Kredity 3
Semestr L Zakončení Z, ZK

Počítačová geometrie. Programování počítačové grafiky. Grafické knihovny pro C#. Rasterizace a vektorizace. DDA algoritmus. Inside test. Úpravy rastrových obrázků. Fraktální geometrie.

Literatura:
Urban, J.: Počítačová Gemetrie, ČVUT, 1995.

Učitel: RNDr. Vaníček Tomáš Ph.D.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International