128PIS -- Project of Information System

Rozsah 1+2 Kredity 3
Semestr Z Zakončení Z, ZK

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému, manažerské informační systémy, modelování procesů pomocí BPMN a UML, modelování informačního systému pomocí UML, datové modelování pomocí ER diagramů.

Cílem předmětu je získat základní znalosti v oblasti informačních systémů a schopnosti modelovat a řídit změny procesů a informačních systémů ve firmách. Konkrétně se jedná o provádění analýzy stávajících procesů a informačních systémů, návrh změn procesů a informačního systému.

Osnova přednášek:
1.Základní pojmy (data, informace, znalosti, informační systém), architektury informačních systémů
2.Životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému
3.Modelování podnikových procesů pomocí Business Process Modeling Notation (BPMN)
4.Návrh softwaru pomocí Unified Modeling Language (UML) - modelování případů užití
5.Návrh softwaru pomocí Unified Modeling Language (UML) - diagramy aktivit, stavové diagramy
6.Entity Relationship diagram, platform specific data model

Osnova cvičení:
1 - 2. Modelování procesů pomocí BPMN
3 - 4. Modelování procesů pomocí UML (diagramy aktivit)
5 - 7. Modelování případů užití
8. Diagramy aktivit
9. Stavové diagramy
10. Entity relationship diagram
11. Normalizace datového modelu
12. datové typy SQL

Literatura:
ARLOW, Jim. UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design. Vyd. 1. Boston: Addison-Wesley, 2005, 592 s. ISBN 03-213-2127-8.
AMBLER, Scott W. The elements of UML 2.0 style. Cambridg: Cambridge University Press, 2005, xi, 188 s. ISBN 978-0-521-61678-2.
BPMN specification - www.bpmn.org
MySQL Reference Manuals - http://dev.mysql.com

Učitel: Ing. Kaiser Jiří Ph.D.

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 4.0 International